Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2023-10-26, 10:16

Dessa användarvillkor reglerar din användning av webbplatsen www.bvaldi.shop och alla tjänster eller produkter som erbjuds av Bv Bvaldi AB. Genom att gå in på eller använda webbplatsen samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor.

1. Godkännande av villkor

Genom att komma åt och använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda webbplatsen.

2. Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ersätta dessa villkor. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera de nya villkoren på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

3. Användarbeteende

Du samtycker till att inte delta i någon av följande aktiviteter när du använder webbplatsen:

  • Brott mot tillämplig lag eller förordning.
  • Kränker andras rättigheter.
  • Ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod.
  • Samla in eller lagra personlig information från webbplatsen.
  • Utger sig att vara en annan person eller enhet.

4. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, bilder och mjukvara, är Bv Bvaldi AB:s egendom och skyddas av immateriella lagar. Du får inte använda vårt innehåll utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

5. Ansvarsbegränsning

Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av innehållet på webbplatsen. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några skador, direkta eller indirekta, som uppstår från din användning av webbplatsen.

6. Sekretess

Vår sekretesspraxis beskrivs i vår sekretesspolicy, som är inkorporerad i dessa villkor.

7. Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst till webbplatsen efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande, för beteende som vi anser bryter mot dessa villkor.

8. Tillämplig lag

Dessa Villkor regleras av Sveriges lagar, och eventuella tvister som uppstår under eller i samband med dessa Villkor ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för svenska domstolar.

9. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på: shop.bvaldi@gmail.com