Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-10-26, 10:08

1. Introduktion

Denna integritetspolicy förklarar hur Bv Bvaldi AB samlar in, använder, avslöjar och skyddar personlig information som erhållits via vår webbplats, www.bvaldi.shop . Vi är angelägna om att skydda din integritet och säkerställa säkerheten för dina personuppgifter.

2. Definitioner

 • "Personuppgifter" betyder all information som identifierar eller kan användas för att identifiera en individ, direkt eller indirekt, inklusive men inte begränsat till namn, e-postadresser, telefonnummer och annan personligt identifierbar information.
 • "GDPR" avser General Data Protection Regulation, som är en EU-förordning om dataskydd och integritet för individer inom EU.

3. Datainsamling

Vi kan samla in och behandla följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktinformation, såsom ditt namn och e-postadress, när du kontaktar oss eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.
 • Tekniska data, inklusive din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem, samlas in automatiskt när du besöker webbplatsen.
 • Användningsdata, inklusive information om hur du använder webbplatsen.

4. Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att svara på dina förfrågningar och ge kundsupport.
 • För att skicka dig nyhetsbrev och marknadskommunikation, om du har samtyckt till att ta emot dem.
 • För att förbättra vår webbplats och skräddarsy dess innehåll för att bättre tillgodose dina behov.
 • För att säkerställa säkerheten och integriteten för vår webbplats.

5. Uppgiftslämnande

Vi säljer, handlar inte med eller på annat sätt överför dina personuppgifter till externa parter om vi inte ger dig ett förhandsmeddelande och inhämtar ditt samtycke. Däremot kan vi dela dina uppgifter med pålitliga tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller betjäna dig.

6. Datalagring

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in och för att följa lagar, regleringar eller redovisningskrav.

7. Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Korrigera felaktigheter i dina personuppgifter.
 • Radera dina personuppgifter.
 • Återkalla ditt samtycke.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

9. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då, och eventuella ändringar kommer att publiceras på den här sidan.

10. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på: shop.bvaldi@gmail.com